Utbildning omvärldsbevakning – Att leda ett systematiskt omvärldsarbete

Utbildning – Att leda ett systematiskt omvärldsarbete

Denna utbildning riktar sig till dig som är eller förväntas bli delaktig i att leda din organisations omvärldsarbete. Utbildningen ger en översikt över de moment som krävs för att leda ett effektivt omvärldsarbete och leverera ett nyttigt resultat i din organisation. Utbildningen är uppdelad på två dagar, där den första dagen huvudsakligen innehåller teori och kortare gruppdiskussioner. Den andra dagen innehåller två möjliga spår; det första spåret innehåller fortsatt arbete med din organisations arbetssätt i form av praktiska övningar och möjlighet reflektera över just dina utmaningar. Det andra spåret fokuserar på hur omvärldsbevakningen görs enkel och effektiv med användning av verktyg. Du lär dig mer om digitala källor och vilka krav som kan ställas på systemstöd. Syftet med utbildningen är att ge dig ett ramverk för att på bästa sätt utforma ett effektivt och nyttigt omvärldsarbete. Utbildningen ger också utrymme att diskutera dessa frågeställningar med deltagare från andra organisationer och med våra erfarna kursledare. Utbildningen förutsätter viss förkunskap inom områdena omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Om kursledaren

Henrik Sköld Kursledaren Henrik Sköld har jobbat med omvärldsanalys i snart 20 år och har erfarenhet av att leda och utveckla omvärldsarbete från flera olika perspektiv:
  • Han leder omvärldsarbetet på Post- och telestyrelsen (PTS) sedan hösten 2007 med fokus på att bevaka och analysera de snabba förändringarna inom Internet, telefoni och post. PTS blev prisat som Sveriges modernaste myndighet 2015 till stor del drivet av myndighetens omvärldsarbete.
  • Han har varit rådgivare till en rad olika företag och organisationer kring uppbyggnad och utveckling av omvärldsarbetet, både som konsult på Docere 2000-2003 och 2005-2007 och som egen konsult 2013-
  • Han har operativt byggt upp omvärldsanalysen hos flera kundföretag.
  • Han är författare till boken ”Framtidssäkra din organisation: 10 steg för en effektiv omvärldsanalys”, som är en pedagogisk handbok för den som leder omvärldsarbetet. Henriks bok ingår som kursmaterial

Ladda ner utbildningsprogrammet

Skriv in din e-postadress så skickar vi utbildningsprogrammet

Henrik Sköld svarar på frågor om omvärldsarbete

[embedyt]width=”370″ height=”250″https://youtu.be/2LtI3r_oj00[/embedyt]

Datum, tid och plats

Nästa tillfälle Stockholm, Drottninggatan 55 (prel) Dag 1: Tisdag 28 mars 2017, 9-16 Dag 2: Onsdag 29 mars 2017, 9-16

Pris

11 000 SEK exklusive moms.

Anmälan

Vid frågor och anmälan kontakta Jonas Wahlqvist, 090-159 772, jonas@nobicon.se. Anmälan senast 10 dagar före kursdatum. Kursen kan även genomföras som en intern utbildning exklusivt för er organisation