Omvärldsbevakning

Så här bygger du upp en effektiv omvärldsbevakning

Om du läser detta är det sannolikt att du antingen är omvärldsbevakare eller ingår i ledningen för en privat, offentlig eller idéburen organisation. Troligen vet du vad omvärldsbevakning är för något och letar antingen efter verktyg eller metoder för omvärldsbevakning.

Syftet med denna sida är att prata om hur man bygger upp en effektiv omvärldsbevakning. Med detta vill vi lyfta fram allt runt omkring som är viktigt innan man kommer in på den faktiska bevakningen.

Först en plågsam sanning. Omvärldsbevakning skapar värde först när information och slutsatser används som beslutsunderlag och påverkar faktiska beslut. Tills dess är omvärldsbevakningen ”nice-to-have”. Här uppstår ett problem om syftet med bevakningen inte är förankrat bland de aktuella beslutsfattarna eller om ämnena som bevakas inte stämmer överens med de mest kritiska frågorna som beslutsfattarna har på sitt bord.

 

En annan stor utmaning är att hitta ett fungerande arbetssätt som håller i längden. Många initiativ inom omvärldsbevakning rinner ut i sanden efter en tid. Det finns alltid något annat mer kortsiktigt som brinner på skrivbordet. Här är det viktigt att få hjälp av bra systemstöd för att underlätta både bevakningen och kommunikationen ut till ledning och medarbetare.