Så involverar du ledningen i er omvärldsbevakning

Så involverar du ledningen i er omvärldsbevakning

Om du läser detta är det sannolikt att du antingen är omvärldsbevakare eller ingår i ledningen för en privat, offentlig eller idéburen organisation. Er organisation upplever ett behov av att följa och förstå händelser och förändringar i omvärlden för att driva och förbättra er verksamhet. Så långt allt gott.

Syftet med denna sida är att prata om en av de största fallgroparna som ofta hindrar en verksamhets omvärldsbevakning att ge effekt. Det handlar om ledningens involvering i omvärldsarbetet. Eller rättare sagt bristen på involvering.

Först en plågsam sanning. Omvärldsbevakning skapar värde först när information och slutsatser används som beslutsunderlag och påverkar faktiska beslut. Tills dess är omvärldsbevakningen ”nice-to-have”. Här uppstår ett problem i de många fall där ledningen inte är särskilt involverad i omvärldsbevakningen.

Den första frågan ledningen måste svara på är ”Hur viktigt är omvärldsbevakning för oss?”. Denna första fråga är väldigt viktig eftersom den styr vilken prioritet omvärldsbevakning ska ha på ledningens agenda. Befinner ni er i en bransch med högt förändringstryck? Påverkas er affärsmodell av exempelvis digitalisering och globalisering? Finns ni ett sammanhang med knivskarp konkurrens? Är ni beroende av politiska beslut i form av lagar, förordningar eller anslag? Är det värde ni skapar till stor del beroende av aktuell kunskap? För att det ska vara meningsfullt med ett systematiskt omvärldsarbete måste ledningen genuint uppfatta att omvärldsbevakning är viktigt för er verksamhet.

Ingår du i ledningen och vill öka ert fokus på omvärldsbevakning, eller är du en frustrerad omvärldsbevakare som vill att ledningen ska involvera sig mer. Läs mer i vårt white paper 10 viktigaste frågorna ledningen behöver svara på om er omvärldsbevakning
Ange din e-postadress nedan så skickar vi dokumentet