Vad är RSS?

RSS står för ”Really Simple Syndication” och är en teknik för automatisk inhämtning av nyhetsflöden på webben. Tanken med RSS är att man – från en specifik webbplats – ska kunna hämta nyhetsflöden i sin helhet för att kunna följa dem utan att aktivt behöva besöka den aktuella webbplatsen. Du kan läsa mer ingående om tekniken bakom RSS på Wikipedia (https://sv.wikipedia.org/wiki/RSS).

Varför är RSS bra för din omvärldsbevakning?

RSS erbjuds från en mängd källor idag. Du har därför möjlighet att bygga upp en bra grund för din omvärldsbevakning genom att prenumerera på flöden från källor som är relevanta för dig. Genom att bevaka dina favoritkällor med RSS-tekniken låter du nyheterna komma TILL DIG, istället för att du själv ska behöva besöka varje enskild källa för att läsa deras senaste nyheter. På så sätt sparar du tid och effektiviserar ditt omvärldsarbete. Ibland kan det vara svårt att veta vilka sökord man ska använda för att bevaka ett visst ämnesområde. Hur ska man kunna omvärldsbevaka med sökord om man inte ens vet att de existerar? Om du vill spana brett i syfte att upptäcka nya trender, aktörer eller koncept kan du använda RSS-tekniken för att bevaka enskilda källor som du vet brukar sprida bra material och är snabba på att upptäcka förändringar i omvärlden. När du använder RSS-flöden har du dessutom hela tiden kontroll över vilka källor du bevakar och vilka informationskanaler du använder i din omvärldsbevakning. Du kan därmed minska på informationsöverflödet och ”bruset” i dina bevakningar. Det ger dig möjlighet till en hög kvalitet i din informationsinhämtning. I Nobicons verktyg för omvärldsbevakning, Awareness, kan du dessutom filtrera med sökord i RSS-flöden, för att på så sätt avgränsa dig ytterligare. RSS-tekniken är också utmärkt att använda när du vill följa specifika aktörer (t ex kunder, branschorganisationer, myndigheter eller konkurrenter). Genom att prenumerera på deras nyheter, rapporter och/eller pressmeddelanden via RSS kan du skaffa dig en god kännedom om hur nyckelaktörerna omkring dig, din bransch och din kontext agerar. Många myndigheter och andra offentliga aktörer erbjuder RSS-flöden, vilket gör att detta informationsbehov i omvärldsbevakningen med fördel kan täckas via just RSS.

Vilka begränsningar har RSS?

RSS är främst en teknik för att hämta in utvalda nyhetsflöden i sin helhet. När du jobbar med dessa flöden så krävs det att du VET vilka källor det är du vill följa. Det finns visserligen verktyg som kan hjälpa dig att hitta RSS-flöden genom att föreslå källor baserat på ämnesområden som du är intresserad av. Men då är du beroende av att någon annan har identifierat och kategoriserat flödena och källorna i rätt ämnesområden. Du måste också känna att du kan lita på att kategoriseringen är tillräckligt heltäckande för att passa dina behov. Om du väljer att jobba med ett sådant verktyg, försäkra dig därför om att det också går att lägga till RSS-flöden manuellt. Då kan du komplettera de automatiskt föreslagna flödena med sådana som du identifierat själv. Utan möjligheter att överraskas genom att få nyheter från oväntade källor eller artiklar om nya trender och koncept, så kan du riskera att missa viktiga vinklingar och utvecklingsmöjligheter i ditt omvärldsarbete. En viktig aspekt av omvärldsbevakningen är det som brukar benämnas ”serendipity”, dvs att du upptäcker information som du faktiskt inte visste att du behövde. Även om RSS är en utmärkt komponent i din omvärldsbevakning, behöver du med största sannolikhet komplettera dina RSS-flöden med någon form av bredare nyckelordsbevakning av vad som skrivs i andra webbkällor än de som du kan bevaka med RSS. Låt oss ta ett exempel: Du är omvärldsanalytiker på organisationen X med ansvar för att ta fram en analys kring hur trenden ”Internet of things” påverkar din organisation på 5 års sikt. För att göra detta bygger du upp en systematisk omvärldsbevakning där du hämtar RSS-flöden från de aktörer eller mediekällor som du vet att du vill följa. Då har du en utmärkt grund att stå på. Men du riskerar samtidigt att missa att någon helt annan, möjligen ny, aktör (kanske till och med en viktig konkurrent, vars RSS-flöde du har missat) plötsligt börjar förhålla sig till trenden och därmed rör sig i en ny riktning, som i allra högsta grad påverkar din organisation. Du riskerar också att missa hur koncept, som är relaterade till trenden, börjar förekomma i nya källor, samt hur beslut och som påverkar din organisations inriktning fattas i din kontext. Genom att komplettera dina utvalda RSS-flöden med någon form av nyckelordssökning som letar bredare över en betydligt större mängd öppna källor, så kan du minska risken för att missa dessa viktiga insikter. Hur gör man då om man vill följa en specifik källa och den inte erbjuder något RSS-flöde, eller om tillgängliga flöden inte fungerar? Ta kontakt med källan i fråga. Ibland är det faktiskt så att de själva inte är medvetna om att flödet inte fungerar eller att det finns en efterfrågan på att följa deras nyheter via RSS. Genom att du kontaktar dem kan du därmed bidra till att du, och andra webbplatsbesökare, får möjlighet att prenumerera på källans nyheter. Det finns dessvärre fortfarande källor som faktiskt inte är möjliga att bevaka via RSS. Du kan då behöva ta hjälp av något expertverktyg för omvärldsbevakning, för att säkerställa att du ändå ges möjlighet att följa dessa källor/aktörer i din omvärldsbevakning. Framtiden för RSS-tekniken är dessutom oklar. I en perfekt värld skulle alla intressanta källor på internet erbjuda oss omvärldsbevakare möjligheten att följa dem via RSS. Tyvärr ser det inte ut så idag, och det jag (i min roll som informationsspecialist) tycker mig se är att antalet tillgängliga RSS-flöden tenderar att minska snarare än öka. Vad det beror på kan man mest spekulera kring. En möjlig orsak skulle kunna vara att RSS-tekniken innebär att källorna får ett minskat antal besökare till sina webbplatser, eftersom verktyg för RSS-läsning låter läsarna konsumera nyheter utanför källans webbplats. Genom att löpande hantera dina källor aktivt upptäcker du snabbare om något av de RSS-flöden du vill bevaka har slutat uppdateras. Det är viktig information till dig. Utan den kunskapen riskerar du att missa nyheter som du tror dig följa. Ta för vana att regelbundet utvärdera din informationsinhämtning och titta igenom de RSS-flöden du bevakar. Rensa bort alla flöden som blivit irrelevanta, som sällan ger dig användbar information, eller som inte längre fungerar. Addera nya flöden allteftersom du upptäcker nya intressanta källor via dina övriga RSSer och din kompletterande nyckelordsbevakning. Även om en viss källa erbjuder RSS, så är det inte säkert att alla nyheter du vill läsa faktiskt läggs ut i RSS-flödet. En konsekvens av att vissa källor vill att man ska läsa deras nyheter på webbplatsen i fråga (istället för i ett RSS-flöde som lyfts till ett annat verktyg) är att källorna inte lägger ut alla sina nyheter i sina RSS-flöden. I stället gör de ett urval och en avgränsning av vad de väljer att tillgängliggöra i sina RSS-flöden. Detta innebär att du som omvärldsbevakare riskerar att tro att du följer källa Y via RSS, men i realiteten får du bara en delmängd av de nyheter du vill läsa. Ibland är det just en delmängd som vi faktiskt är ute efter – men det bästa är att själv kunna filtrera i RSS-flödet med nyckelord, istället för att källan ska filtrera flödet åt dig genom att bara publicera vissa artiklar. RSS är inte optimalt när du har behov av att bevaka specifika koncept och nyckelord. Som vi ser är alltså inte RSS-tekniken optimal som enda leveransmetod av information i din omvärldsbevakning. Den är en bra utgångspunkt, men i det fall du har behov av att göra nya upptäckter genom en bred nyckelordssökning över en större mängd källor behöver du alternativ till RSS-tekniken.

Är du nyfiken på hur det fungerar i praktiken?

Vill du inspireras och veta mer om hur vi på Nobicon använder RSS för att hjälpa våra kunder att omvärldsbevaka på ett effektivt sätt? Välkommen att höra av dig till oss – vi berättar gärna. Du når oss genom att skriva till oss på Twitter (@Nobicon) eller genom att kontakta oss via vår kundsupport. Mejla oss på support@nobicon.se eller ring på 090-144270.

Lästips

Läs gärna Anders Thoressons utmärkta internetguide ”Häng med i informationsflödet – gratisverktygen som ger dig koll”. Där finns ett välskrivet kapitel om hur man kan använda RSS i sin omvärldsbevakning (RSS – navet i din omvarldsbevakning). Där får du också tips om hur du kan hitta RSS-flöden och exempel på gratisverktyg som finns på marknaden idag.