För några år sedan skrev vi en nyhet om den existerande begreppsförvirringen som finns inom omvärldsbevakning. Väldigt många idag som säger att de arbetar med omvärldsbevakning arbetar egentligen med det vi kallar mediabevakning, där vi anser att det finns tydliga skillnader i syfte och arbetssätt. För att göra det här enklare för dig som läsare ska vi förklara vår syn på de här begreppen samt vilka skillnader det finns.   Dessa två begrepp blandas ihop dagligen och framförallt går de ihop på vissa punkter. De skillnader vi sett och vill lyfta är något vi baserat på våra erfarenheter av att jobbat med både så kallade omvärldsbevakare och mediebevakare. Viktigt att poängtera är att vi ser detta som två olika funktioner och inte att det ena är rätt samt det andra är fel. Omvärldsbevakning hur vi ser på det handlar om att samla in information om de olika händelser och förändringar i omvärlden som påverkar den egna verksamheten. Det är information som ska ligga i grund för att som organisation ta bättre och smartare beslut i verksamhetsutvecklingen, men även ett bra arbetssätt för att kompetensutveckla medarbetarna. Vi har sett flera olika tillvägagångssätt hos de olika verksamheter vi arbetat med, där variationen av behov och möjligheter brukar ligga i grund för hur de arbetar. Ett av de vanligare arbetssätten är att bevaka olika externa faktorer som påverkar verksamheten, det kan till exempel vara branschen i stort, politik eller konkurrenter för att nämna några områden. Med den här informationen kan sedan de som ansvarar för omvärldsbevakningen inom en organisation se till att rätt information hamnar hos rätt delar inom verksamheten. Informationen kan användas som underlag inför kommande beslut eller som tidigare nämnt, kompetensutveckla medarbetarna med relevant information som de berörs av. Omvärldsbevakning är ett begrepp som används mycket brett och ofta förknippas med vad vi kallar mediabevakning. Mediabevakning är en metod som har ett större fokus på att bevaka verksamhetens varumärke, vad som sägs och skrivs runt den egna verksamheten. Här ligger fokuset mer på att kunna utforma den externa kommunikationen samt varumärkets positionering. En sak som kännetecknar mediabevakning är att det ofta sker reaktivt, att när varumärket nämns i medier hämtas informationen och där efter ageras på. Det är inte ovanligt att organisationer idag arbetar med både omvärldsbevakning och mediabevakning, det som ofta skiljer sig är som vi redan vart inne på själva syftet men också vilka personer som arbetar med respektive område. Mediabevakningen är väldigt ofta kopplad till pressavdelningar medan omvärldsbevakning kan flera olika inom en organisation arbeta med och ta del av. Avslutningsvis vill vi förmedla att vi tror omvärldsbevakning som vi ser på det är något som fler verksamheter bör arbeta med för att få en positiv utveckling. Vi ser ett tydligt mönster hos de som ligger steget före sina konkurrenter och är ledande inom sina respektive branscher arbetar aktivt med sin omvärldsbevakning.

Vill du komma igång med omvärldsbevakning?

Vi bjuder på ett gratis test av vår tjänst Awareness i 30 dagar, för att se om det är rätt verktyg för ert omvärldsarbete. Fyll i formuläret nedan. Inom kort får du inloggningsuppgifter till din e-postadress. Om du vill kan du beskriva dina intresseområden i formulärets nedersta ruta.   Fyll i uppgifterna nedan för att starta testet

Genom att beställa ett kostnadsfritt testkonto godkänner jag Nobicons personuppgiftspolicy