När är det perfekta tillfället att skicka en mötesförfrågan? Timing är a och o när det kommer till försäljning, så när är det rätt läge att etablera kontakt? Hur bra produkter du än kan erbjuda så spelar det ingen roll, om mottagaren av din pitch inte är mottaglig. Därför är det väldigt viktigt att anpassa sig i sin roll som säljare, framförallt när det kommer till komplexa produkter och processer som du inte alltid kan styra över.

Fokuset i detta blogginlägg är därför att skapa så bra förutsättningar som möjligt, för att du som säljare ska kunna göra ett bättre och mer effektivt arbete.

Vad ska vi bevaka?

Detta har ni förmodligen bättre kunskap om än vi. Däremot kan vi ge lite tips på hur ni kan tänka kring den frågan. En gemensam nämnare vi ser hos oss själva och de av våra kunder som aktivt använder omvärldsbevakning i sitt försäljningsarbete, är att identifiera olika behov där våra lösningar kan hjälpa.

Ett praktiskt exempel från vårt eget försäljningsarbete: När vi ser en platsannons från ett företag där man söker efter en person som ska arbeta med omvärldsbevakning, så vet vi direkt att de mest troligt har ett behov där vår omvärldsbevakningstjänst Awareness skulle underlätta arbetet för personen de ska rekrytera.

Det är viktigt för dig som arbetar med försäljning att identifiera vilka olika faktorer som skapar förutsättningar för dig att kunna skapa en affär. En fråga du kan ställa dig är, vad brukar de jag möter säga, som gör att jag känner att vi tog ett steg närmare en affär?

Få bättre koll på kundens utmaningar

Det är få saker som har så stor betydelse under ett möte med en befintlig eller potentiell kund, som att du som säljare är påläst. Här är omvärldsbevakning en direkt avgörande faktor. Med hjälp av en bra omvärldsbevakning kan du få bättre inblick i dina kunders utmaningar och möjligheter. Tack vare den kunskap och insikt du får genom omvärldsbevakningen kan du erbjuda mer skräddarsydda lösningar och leverera ett högre värde som säljare.

Det ovannämnda kan vi hjälpa dig att hantera väldigt väl i vår omvärldsbevakningstjänst Awareness. Omvärldsbevakningen ska vara en metod som förbättrar och underlättar dina säljprocesser. Det faktiska mötet med dina kunder kan inget verktyg ersätta.

Fungerar det här för all typ av försäljning?

Ja, varför inte? Vi har kunder som arbetar med omvärldsbevakning för nykundsbearbetning, där de helt enkelt bevakar sin marknad. Genom omvärldsbevakningen får de en högre kompetens inom sitt område, samtidigt som de identifierar affärsmöjligheter. Vi ser också exempel där man arbetar med försäljning mot befintliga kunder, genom att bevaka deras utveckling. Om du exempelvis arbetar inom bemanningsbranschen, kan det vara oerhört värdefullt för dig att snabbt få veta om en av dina befintliga kunder gör en expansion, och dina tjänster inom bemanning därmed kan vara högst aktuella.

Skapa struktur i omvärldsbevakningen

Inför ett säljmöte, eller under en säljprocess, söker du som säljare förmodligen ofta efter information om det företag du lyckats etablera kontakt med. Du gör då en form av omvärldsbevakning. Detta arbete tenderar dessvärre ofta att ske ad hoc, och utan kontinuitet. För dig som säljare, och för företaget som är eller blir din kund, är det mer värdefullt om du regelbundet skaffar dig bättre insyn i kundernas respektive utmaningar och branscher.

Varför gör inte alla säljare det då? En gemensam utmaning för många säljare är tidsbrist. Det tar tid att söka efter information och läsa in sig på ett företag och om branschen det verkar i. Därför är det lätt att som säljare ha fullt fokus på att läsa på inför en kommande kundaktivitet, istället för att kontinuerligt hålla sig uppdaterad om sina kunders omvärld. I den fortsatta relationen med dina kunder ger det dock både dig och dem ett betydligt högre värde om du fortsätter att sätta dig in i deras utmaningar och anpassa dina erbjudanden efter deras behov.

Här är omvärldsbevakningen ett värdefullt verksamhetsstöd. I vår tjänst Awareness kan du enkelt lägga in bevakningar av dina kunder och deras branscher. Från Awareness får du sedan regelbundna rapporter om din och dina kunders omvärld, exempelvis i form av nyhetsbrev. Systematiskt, strukturerat och enkelt får du därmed möjlighet att kontinuerligt hålla dig uppdaterad, och leverera ett högre värde i relationen till dina kunder.

Avslutningsvis

Tveka inte att ta kontakt med oss på Nobicon om du vill prata vidare om hur du kan använda omvärldsbevakning som ett verktyg för vidareutveckling av ditt arbete som säljare.