Efter avslutad offentlig upphandling står det klart att Nobicon får fortsätta leverera omvärldsbevakningstjänster till Regeringskansliet. Även denna gång var Nobicon den enda aktör som kunde leva upp till Regeringskansliets högt ställda krav på sin elektroniska omvärldsbevakningstjänst.