Nobicon startar ett nytt affärsområde med nya tjänster för att stötta omvärldsbevakning i ISO-certifierade ledningssystem. Runt årsskiftet 2016 kom nya kravtexter för ISO-standarderna 9001 Kvalitet och 14001 Miljö. Standarderna är kraftigt reviderade och följer nu en gemensam grundstruktur som ska gälla alla standarder för ledningssystem. En viktig nyhet är att det införts krav på att omvärldsbevakning ska ingå som en del av ledningssystemet. – Vi fångade upp att de nya kraven var på gång under hösten 2015 genom vår egen omvärldsbevakning. När vi började sätta oss in i vad kraven innebär insåg vi att detta – att stötta ett systematiskt omvärldsarbete och göra det till en del av ledningssystemet – är precis det som vi är bra på. Vi kommer att erbjuda bevakningsverktyg, utbildningar och konsulttjänster som kompletterar det arbete och den kunskap som de certifierade organisationerna redan har byggt upp inom ramen för tidigare certifieringskrav. Det nya affärsområdet innebär att vi kommer att vända oss till en ny, intressant och stor målgrupp med våra tjänster, säger Nobicons VD Jonas Wahlqvist. För mer information kontakta Jonas Wahlqvist, tel 090-159772, jonas@nobicon.se eller Rune Söderström, tel 070-3777670, rune@nobicon.se.