På SIS Perspektivdag den 26 april uppmärksammas förändringarna i de nya utgåvorna av standarderna ISO 9001 Kvalitet och ISO 14001 Miljö. Dagens fokus är att belysa möjligheterna att öka lönsamheten och få en bättre styrning med hjälp av standarderna. Nobicon kommer att finnas på plats som utställare och diskutera hur de nya kraven på omvärldsbevakning kan mötas och hur certifierade organisationer kan bygga upp ett systematiskt omvärldsarbete. Läs mer om evenemanget och anmälan här. För mer information kontakta Jonas Wahlqvist, 090-159 772, jonas@nobicon.se eller Rune Söderström, 08-5850 5858, rune@nobicon.se