Nobicon Awareness® är det webb- och mobilbaserade verktyget för systematiskt omvärldsarbete. Verktyget presenterades för en mindre grupp intressenter i augusti och levererades till de första kunderna i oktober 2014. Nästa steg i lanseringen är nu att presentera ytterligare funktioner som gör det systematiska omvärldsarbetet enklare, effektivare och mer lustfyllt.

Under hösten 2014 medverkar Nobicon i ett flertal kundprojekt som på olika sätt syftar till att systematisera omvärldsarbetet. Inslag i projekten är bl a omvärldsbevakning för kompetensutveckling, identifiering och uppföljning av trender samt stöd för redaktionell hantering av omvärldsnyheter. Gemensamt för samtliga projekt är användning av verktyget Nobicon Awareness®.

I etapp 2, som är genomförd vid början av november 2014, förstärks Nobicon Awareness® inom följande områden:

–          Bevakning av forskningsresultat

–          Trendspaning och trendanalys

–          Mobil användning

–          Språkhantering

Dessutom etableras en helt ny omvärldsportal avsedd för demokunder. Portalen har en färdig struktur inom vilken demokunder kan prova att skapa nyhetsflöden, göra personliga inställningar och vara redaktörer.  Demoportalen ger också en inblick i hur verktyget ger stöd för de metoder och processer som tillhör det systematiska omvärldsarbetet.

För mer information kontakta:

Rune Söderström, tel 070-3777670, mail rune@nobicon.se

Jonas Wahlqvist, tel 090-159772, mail jonas@nobicon.se