Under senhösten 2015 kom nya kravtexter för kvalitets- och miljöstandarderna ISO 9001 och ISO 14001. Dessa standarder har till stor del omarbetats för att på ett ännu bättre sätt hjälpa organisationer att forma ett effektivt ledningssystem. En viktig nyhet i standarderna är krav på omvärldsbevakning som en del av ledningssystemet. Både ISO 9001 och ISO 14001 kräver numera att organisationen ska övervaka och granska frågor och intressenter som är viktiga för verksamheten. Nobicon lanserar med anledning av detta bevakningstjänsten Awareness Quality baserad på Nobicons generella plattform för systematiskt omvärldsarbete, Awareness. Syftet med Awareness Quality är att göra det enkelt och kostnadseffektivt för verksamhetsledare, kvalitets- och hållbarhetsansvariga med flera att utföra den bevakning som avses i de nya ISO-standarderna. Tjänsten är en molntjänst som automatiserar insamling av digital omvärldsinformation med effektiva arbetsytor för urval och rapportering. Insamlad information arkiveras i en kundspecifik databas som medger spårbarhet och uppföljning. För varje kund anpassas innehållet för att övervaka och granska de frågor och intressenter är mest relevanta för den enskilda organisationen – Ett verktyg för digital omvärldsbevakning är en viktig del av ett systematiskt omvärldsarbete. Samtidigt är omvärldsbevakning ett nytt område inom standarderna vilket gör att få som arbetar med dessa frågor känner till eller har använt den här typen av verktyg. Nu lanserar vi en tjänst som är särskilt inriktad på ISO-certifierade ledningssystem, där både innehåll och funktioner formats utifrån standardernas krav, säger Nobicons VD Jonas Wahlqvist För mer information kontakta Jonas Wahlqvist, tel 090-159772, mail jonas@nobicon.se eller Rune Söderström, tel 070-3777670, mail rune@nobicon.se. Om du önskar en offert så ange din e-postadress.