Vi kommer göra en kortare serie om hur ni som verksamhet kan arbeta med er omvärldsbevakning. Serien kommer delas upp i tre olika områden, Kom igång med omvärldsbevakning, Arbeta med omvärldsbevakning och Analysera omvärldsbevakningen.

Inledningsvis vill vi börja med att lyfta fördelarna att arbeta med omvärldsbevakning. För att göra det enkelt för dig som läsare, börja med att fråga dig själv om det finns information som skulle underlätta och förbättra din roll eller verksamhet? Om inte listar vi lite exempel på information som vi ser är vanligt att de som jobbar med omvärldsbevakning söker efter,

  • Vad pågår inom marknaden ni närvarar på, har ni koll på de olika trenderna och era konkurrenter?
  • Har ni en verksamhet som påverkas av yttre faktorer som exempelvis politiska beslut, har ni koll på vad den stundande debatten handlar om?
  • Bevakar ni rätt faktorer för att hitta potentiella samarbeten eller affärsmöjligheter? Till exempel om ni arbetar med B2B-försäljning och vill veta om det sker en förändring hos ett företag eller om ett företag etablerar sig inom er region.

Tre konkreta tips när ni ska komma igång med er omvärldsbevakning,

  • Börja med att titta på den egna verksamheten. Vilken typ av information behöver ni för att göra smartare samt bättre affärsbeslut, och vilka personer inom verksamheten behöver den informationen.
  • Efter ni skapat en överblick på er verksamhet sätt en tydlig struktur. Det är vanligt att det finns någon eller några inom en verksamhet som ansvarar för omvärldsbevakningen, allt från att samla in information till att distribuera ut det till relevanta personer som exempelvis de inom ledningsgrupper.
  • Skapa rutiner och arbetsmetoder för ert omvärldsarbete. Det är viktigt att det finns en process som är fristående från enskilda individer och som följs upp på ledningsnivå, för att kunna ha bättre förutsättningar till kontinuitet och kvalitet i sitt omvärldsarbete.

Andra delen – Arbeta med omvärldsbevakning

Vill du komma igång med omvärldsbevakning?

Vi bjuder på ett gratis test av vår tjänst Awareness i 30 dagar, för att se om det är rätt verktyg för ert omvärldsarbete. Fyll i formuläret nedan. Inom kort får du inloggningsuppgifter till din e-postadress. Om du vill kan du beskriva dina intresseområden i formulärets nedersta ruta.