Jonas Wahlqvist:
Henrik, vad är din syn på varför det är viktigt att arbeta med löpande omvärldsanalys?

Henrik Sköld:
För det första behövs det ett systematiskt sätt att jobba för att hantera det informationsöverflöd som finns idag på ett effektivt sätt. Och behovet är stort – många branscher och verksamheter präglas av hög förändringstakt och hård konkurrens. Så en löpande omvärldsanalys blir för allt fler, i både privat och offentlig verksamhet, en nödvändighet.

Jonas:
Hur viktigt är det att omvärldsanalysen blir en ledningsfråga?

Henrik:
Det är väldigt viktigt att ledningen har ett engagemang i omvärldsarbetet. För det första är det självklart ett stort värde i sig att inte bara beslut på mer operativ nivå stöds av omvärldsanalysen, utan även de strategiska, långsiktiga besluten. För det andra är det en fråga om att skapa legitimitet i organisationen i stort och minska risken för att drabbas av nedskärningar i tuffa tider – då omvärldsanalysen blir minst lika viktig som annars.

Jonas:
Om omvärldsanalys är så centralt, varför är det så få organisationer som jobbar med det på ett systematiskt sätt idag?

Henrik: Jag tycker ändå att det är betydligt fler som gör det idag än för 10-15 år sedan, så det går åt rätt håll. Men jag håller med om att man blir förvånad ibland över hur en del, även stora, företag och organisationer inte lyckats skapa en tydlig systematik. Jag tror att det är en kombination av två saker. För det första en osäkerhet hos många beställare om vilka krav som är rimliga att ställa, antingen för låga (läs dagstidningarna åt oss och berätta om konkurrenterna nämns) eller för höga (vi förväntar oss att du ska förutse framtiden åt oss). För det andra tror jag att många omvärldsanalytiker fortfarande känner sig lite vilse när det gäller att steg för steg bygga upp omvärldsarbetet i sin organisation, även om kunskapsnivån ökat.

Jonas:
Vad är enligt din erfarenhet de vanligaste fallgroparna för en organisation som bestämt sig för att börja arbeta systematiskt med omvärldsanalys?

Henrik:
Många tappar det långsiktiga målet och fastnar i ”ad hoc-fällan” och börjar leverera saker utan egentlig plan. Konsten är att både börja leverera tidigt och att samtidigt arbeta med den långsiktiga utvecklingen. Men då gäller förstås att dela sin tid mellan dessa två spår, så att det inte blir ohanterligt.

Henrik Sköld leder omvärldsarbetet på Post- och telestyrelsen (PTS, www.pts.se). Han har arbetat med omvärldsanalys sedan mitten på 1990-talet och har nyligen gett ut boken Framtidssäkra din organisation: 10 steg för en effektiv omvärldsanalys (www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9175173204).