En stor utmaning omvärldsbevakare står inför är att hitta guldkornen bland allt brus. Väldigt många som arbetar med omvärldsbevakning har flera andra ansvarsområden och då blir tiden en avgörande och begränsad resurs. Även de som arbetar enbart med att omvärldsbevaka har svårt att hinna hitta all relevant information i bruset.

Därför är det viktigare än någonsin att arbeta systematiskt och effektivt med sin omvärldsbevakning. För att bli mer effektiv och inte gå miste om viktig information vill vi ge några konkreta tips som kan hjälpa dig i ditt arbete som omvärldsbevakare.

  • Börja med att titta på er egna verksamhet, vad är det för information ni behöver för att fatta bättre beslut som tar er framåt? Målet med omvärldsbevakningen ska hänga ihop med verksamhetens målsättning.
  • Omvärldsbevakningen ska följa en given process från hur ni samlar in informationen till hur det kommuniceras internt. Det är viktigt att ni har en process som är fristående från enskilda individer och följs upp på ledningsnivå. Annars är det lätt hänt att det inleds ambitiöst men tappar ambition med tiden.
  • Slutligen följa upp och utvärdera informationen. Omvärldsbevakning är inget 100-meters lopp, utan bättre att jämföra med ett maraton då det handlar om att ha uthållighet och att arbeta kontinuerligt med informationsflödets kalibrering.

Utbildning: Digital omvärldsbevakning – effektiv och systematisk omvärldsbevakning

Är du intresserad av att fördjupa dig inom systematisk omvärldsbevakning samt få tips på hur det går att arbeta med digitala verktyg? Då vill vi rekommendera vår kommande utbildning tillsammans med Resumé. Det kommer vara en heldag där Jonas Wahlqvist, VD Nobicon, är kursledare inom digital omvärldsbevakning.

Målet med utbildningen är:

  • Att ge deltagarna ett ramverk för att på ett systematiskt sätt bygga upp sin personliga omvärldsbevakning och/eller en omvärldsbevakning för sin organisation.
  • Att ge deltagarna kunskaper om vilka digitala källor som finns och hur dessa kan bevakas med hjälp av digitala verktyg.
  • Att ge deltagarna kunskaper om hur ett systematiskt omvärldsarbete skapar förutsättningar för förändring och förbättring i er verksamhet.

Läs mer om utbildningen tillsammans med Resumé