Kunskap

Vill du arbeta smartare med omvärldsinformation? Vi hjälper dig

Dagens organisationer saknar inte omvärldsbevakning. Vanligt är dock att alldeles för mycket omvärldsinformation hanteras utan styrning utifrån riktlinjer om verksamhets- och kompetensmål.

Nobicon hjälper dig att arbeta smartare med omvärldsinformation. Våra konsulter samarbetar med dig för att etablera de metoder och arbetssätt som passar din verksamhet. Verktyget konfigureras och anpassas efter dina önskemål. Våra innehållsspecialister kan delta i arbete med val av källor och utformning av nyhetsflöden som ger rätt information.

Sammantaget sparar du tid i ditt omvärldsarbete och får bättre information och mindre informationsöverflöd.

time

Effektivt arbetssätt

Vi hjälper dig att forma ett arbetssätt som passar för det omvärldsarbete er organisation behöver. Ett bra arbetssätt sparar tid, skapar samverkan mellan organisationens omvärldsbevakare och ger effektiva kanaler till organisationens beslutsfattare och andra intressenter.

Vi tillför kunskap om hur projekten ska genomföras för att etablera systematiskt omvärldsarbete i din organisation. Vi hjälper till med att planera och driva projekten och tillföra våra erfarenheter om ”best practice”.

För organisationer som vill arbeta systematiskt med omvärldsbevakning som verksamhetsstöd använder vi oss vanligen av en metodik som bygger på att omvärldsbevakningen utförs av omvärldsnätverket; en grupp medarbetare som vid sidan av ordinarie arbetsuppgifter bidrar till organisationens omvärldskunskap genom löpande urval och analys.

chess

Rätt information

En stor utmaning vid allt omvärldsarbete är att samla in relevant information på ett effektivt sätt utan att drabbas av informationsöverflöd. Våra konsulter har kunskap om de olika metoder som krävs för att bevaka olika typer av källor. Vi hjälper dig att bygga upp en bra automatisk informationsinhämtning utifrån de källor och sökbegrepp som är viktiga för dig. Vi hjälper dig både vid etablering av systematiskt omvärldsarbete och löpande som resurs i ditt team för omvärldsbevakning.

Vi kan också vara er redaktör med ansvar för urval och publicering av nyheter. Behöver du sammanställa information om någon händelse eller skeende som påverkar din organisation, men inte har tid att göra det själv? Vår konsulter hjälper dig gärna.

För dig som själv vill arbeta med informationsinhämtning erbjuder vi utbildningar inom källor och urval. Vi utbildar de medarbetare hos er som ska ha extra kunskap om verktygen för inhämtning av omvärldsinformation.

research

Anpassad teknik

Vårt verktyg Nobicon Awareness ger stora möjligheter att anpassa omvärldsarbetet till er verksamhet. Vi hjälper dig att koppla ihop omvärldsarbetet med övriga verksamhetsstödjande aktiviteter och automatisera insamling av omvärldsinformation som du har tillgång till internt eller genom andra informationsabonnemang. Vi integrerar omvärldsbevakningen med andra IT-tjänster (främst intranät) och anpassar mobila lösningar efter dina behov.

För dig som är intresserad av att bygga en omvärldsbevakningstjänst för dina slutkunder kan vi erbjuda långtgående anpassning med ”white label” inom ramen för vårt partnerprogram.

Vi erbjuder konsulttjänster inom ovanstående områden i samband med leverans av vårt verktygsstöd, Nobicon Awareness, och fristående i form av workshops, utbildningar och inspirationsföreläsningar.