Erbjudanden till Kvalitetsmagasinet Lives deltagare

Miniatyr e-bok omvärldsbevakning i ISO-certifierade ledningssystem

Gratis e-bok om omvärldsbevakning i ISO-certifierade ledningssystem

Under senhösten 2015 kom nya kravtexter för kvalitets- och miljöstandarderna ISO 9001 och ISO 14001. Dessa standarder har till stor del omarbetats för för att på ett ännu bättre sätt hjälpa organisationer att forma ett effektivt ledningssystem. En viktig nyhet i standarderna är krav på omvärldsbevakning som en del av ledningssystemet. Både ISO 9001 och ISO 14001 kräver numera att organisationen ska övervaka och granska frågor och intressenter som är viktiga för verksamheten.

Utmaningen för organisationer som vill certifiera sig, eller som vill förnya en befintlig certifiering, blir att hitta ett lämpligt sätt att arbeta systematiskt med omvärldsbevakning/omvärldsanalys. Med systematiskt omvärldsarbete menar vi att organisationen ska arbeta samordnat mot ett gemensamt mål och enligt en given process. Detta skiljer sig från den personliga omvärldsbevakning som alla medarbetare sysslar med men där pusselbitarna sällan läggs ihop till en större bild.

E-boken ”Omvärldsbevakning i ISO-certifierade ledningssystem” ger en första inblick i vad innebär och hur man kan göra för att få in omvärldsbevakning på ett bra sätt i sitt ledningssystem.

Fyll i din e-postadress för att ladda ner e-boken kostnadsfritt