Göteborg ramavtal

Vägledning till beställning av digital omvärldsbevakning

Göteborgs Upphandlingsbolag har tecknat nya ramavtal avseende tjänster för Digital Medie- och Omvärldsbevakning. Nobicon är en av de valda leverantörerna och erbjuder tjänster för systematisk omvärldsbevakning.

Välj systematiskt omvärldsarbete

Trenden är att allt fler inom en organisation får ansvar för att omvärldsbevaka. Det som då behövs är metoder, innehåll och verktyg som gör att omvärldsarbetet genomfört av flera medarbetare ger samlad nytta för alla delar av verksamheten.

Nobicon erbjuder omvärldsbevakning som ger verksamhetsstöd. Vi kallar detta tjänster för systematiskt omvärldsarbete. Vår erfarenhet är att systematiskt omvärldsarbete kräver ett bredare och annorlunda källutbud än traditionell mediebevakning.

Kontrollera utbud av källor

Villkoren i ramavtalet är att beställaren efter det att behovet av bevakade källor har specificerats kontrollerar utbudet av bevakade källor hos samtliga Leverantörer inom avtalsområdet. Bland Leverantörer som uppfyller behovet av bevakade källor görs val av Leverantör utifrån beställarens behov av bevakning och därefter lägst totalkostnad för aktuellt köp.

För att underlätta beställarens arbete med att kontrollera Nobicons utbud av källor har vi sammanställt dokumentet ”Källor för digital omvärldsbevakning”. Du beställer källdokumentet genom att ge din e-postadress under rubriken ”Läs om Nobicons källor”.

Integrerade lösningar

Tjänster för systematisk omvärldsbevakning kännetecknas också av att de med fördel integreras med beställaren intranät eller andra webbtjänster. Nobicons tjänster är förberedda för integrerade lösningar vilket medverkar till att ge låga totalkostnader.

För mer information

Du är varmt välkommen att kontakta oss för ett samtal om hur systematisk omvärldsbevakning ger nytta i din verksamhet. Kontakta Rune Söderström, tel 070-3777670, mail rune@nobicon.se eller Jonas Wahlqvist, tel 0734-100103, mail jonas@nobicon.se

Läs om Nobicons källor

Ramavtalet säger att beställaren ska välja leverantör utifrån hur väl leverantören täcker de källor som efterfrågas. Här kan du ladda hem ett dokument som beskriver vilka källor som Nobicon täcker.

Fyll i din e-postadress för att ladda ner källdokumentet

Ladda ner en gratis e-bok

E-boken ”De 9 viktigaste frågorna till ledningen om er omvärldsbevakning” vänder sig till er som vill bygga upp ett systematiskt omvärldsarbete i er organisation och vill få tips om hur man gör detta på ett bra sätt. Denna e-bok fokuserar på de grundläggande frågor ni behöver ställa er innan ni sätter igång.

Fyll i din e-postadress för att ladda ner e-boken

Gå en utbildning

Utbildningen Att leda ett systematiskt omvärldsarbete ger dig möjlighet att arbeta vidare med ert sätt att arbeta med omvärldsfrågor.

Skriv in din e-postadress så skickar vi utbildningsprogrammet